Győri SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

#krúdysvoltam#krúdysvagyok#krúdysleszek

2017. január 27-én tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a Fizika Napját. Hagyományos interaktív természettudományi napunk idei témája a hullám volt.  2

Célunk, hogy látványos, szórakoztató, közérthető és átélhető módon mutassuk be a természet törvényeit, a fizika és a természettudományok csodálatos és meghökkentő világát. Nem egyszerűen ismereteket akarunk átadni, hanem azt szeretnénk, hogy az ismeretek megszerzése tapasztalati úton történjen, örömöt is jelentsen és színvonalas szórakozást is nyújtson. Ezért a hagyományos fizika és természettudományos standokon túl idén is lehetőséget kínáltunk egy játékos, interaktív szellemi és gyakorlati vetélkedőn való részvételre is. Több mint negyvenöt helyszínen 110 diákunk vett részt abban, hogy vendégeink, az 1000-nél is több külső látogató és tanulótársaik minél szélesebb körű ismeretekhez jussanak.

3

A rendezvény a megnyitóval kezdődött, melyet a nap szakmai fővédnöke, Kara Ákos országgyűlési képviselő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, valamint védnökei: Dr. Somogyi Tivadar, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere, Prof. Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, Csörgits Krisztián a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szakmai Főigazgató-helyettese is megtiszteltek jelenlétükkel. A főtámogató Antenna Hungária Zrt részéről a megnyitón elmondta gondolatait Árki Zsolt főosztályvezető Úr, és a nap folyamán ellátogatott hozzánk Dr. Kápolnai András vezérigazgató Úr is.

4 5

6 7

8

Az idei téma tehát a hullám volt, amelyet több oldalról jártunk körül. Csoportosításuk szerint foglalkoztunk az egy-, két- illetve háromdimenziós hullámokkal is. Modelleztük a longitudinális és transzverzális hullámokat, bemutattuk hullámkád segítségével a körhullámot és az egyeneshullámot, valamint a hullámtani alapjelenségeket (hullámok interferenciája, hullámok törése, hullámok visszaverődése, hullámok elhajlása)

Foglalkoztunk a fényjelenségek törvényeinek megismerésével, a fénnyel mint transzverzális hullámmal, a fény terjedési sebességével, a fény hullámként való értelmezésével (a fény visszaverődése, fény törése, a fényinterferencia, színszóródás,színek). Készítettünk szivárványt, valamint megfigyelhettük az additív színkeverést, amellyel a televízió – és a számítógép-képernyők is működnek. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a színek fizikájába, megcsodálhatták a különböző színekkel festett korongjaink forgatásakor keletkező érdekes jelenségeket. Bemutattuk a színek történetét, jelentését, hatásait.

9

A hallható mechanikai hullámmal, a hanggal is nagyon sokat foglalkoztunk. A kísérleteinket a hang visszaverődése, interferenciája, elhajlása, polarizációja témaköreiben mutattuk be. Megmutattuk, hogyan viselkedik a hangszórón elhelyezett nem newtoni folyadék.

 10

Öveges-féle kísérleteket is bemutattunk (konzervtelefon), a rezonancia érdekes jelenségeit is feltártuk a látogatók előtt.

11

Az elektromágneses hullámokról is tájékoztattuk a hallgatókat. A televízió, a rádió, a mobiltelefon történeti áttekintését, működését egyaránt láthatták a látogatók.

12

Az atomrobbanások káros vonatkoztatásairól is készítettünk előadást. A radioaktív sugárzások fajtáit is megismertettük a hallgatósággal. A Geiger-Müller számláló működését is bemutattuk az egyik standunkon. Felhívtuk a látogatók figyelmét a radioaktivitás káros, környezetszennyező hatásaira.

13

Minden évben cél valamilyen környezetre káros anyag gyűjtése. 6 hónapig gyűjtöttünk, tisztítottuk a kávékapszulákat. S ezután virágokat formáltunk és egy kis „fát” varázsoltunk belőle.

A rezonancia jelenségét úgy mutattuk be, hogy szignálgenerátor jelét vibrátorra vezetve, az arra felakasztott rugón lévő test rezgését gerjesztettük. A frekvencia változtatásával változott a rezgés amplitúdója, a sajátfrekvenciánál volt a legnagyobb, akkor következett be a rezonancia. Kör alakú zongorahúron szintén a vibrátorral állóhullámokat keltettünk. Ha a vibrátorra négyzet, vagy kör alakú lemezt helyeztünk, akkor az előzőeknél nagyságrendekkel nagyobb frekvenciánál (250 Hz – 1300Hz) a lemezeken állóhullámok alakultak ki, amelyeken a csomóvonalakat a lemezre hintett sóval tettük láthatóvá. Ezek az úgynevezett Chladni-féle ábrák. A kísérlet „mellékterméke” volt a lemez által keltett magas frekvenciájú hang.

14

A hang sebességét levegőben ismert frekvenciájú hangvilla (normál „a” hang, 440 Hz) segítségével határoztuk meg. Egy csövet függőleges helyzetben vízbe állítva és függőleges irányba mozgatva a rezgő hangvilla alatt megkerestük azt a helyet, ahol a hang felerősödött a csőben kialakult állóhullám miatt. Ekkor a cső vízből kiálló hossza alaphang esetén a hullámhossz negyede volt. Innét már csak számolni kellett (λ=c/f).

Számítógépen az Audacity program segítségével kirajzoltattuk a hangvilla tiszta szinuszos rezgését, és az emberi beszéd nem periodikus rezgését is. Állandó és változó frekvenciájú és erősségű hangokat mutattunk be.

15

Az infravörös hullámokat a hősugárzás kapcsán mutattuk be. Nagy teljesítményű reflektorral világítottuk meg a világos és sötét anyagokat, és ezzel mutattuk meg, hogy különbözőképpen nyelik el, és sugározzák ki a hőenergiát. A hősugarak visszaverődését alufóliával, és izolációs takaróval demonstráltuk. A Crookes-féle fénymalom működésén keresztül is a fényes (világos) és matt (sötét) felületek különböző hőelnyelését, visszaverődését igazoltuk.

A TV távirányító infravörös, emberi szemnek láthatatlan jelét a mobiltelefon kamerájával tettük láthatóvá, és ennek kapcsán mutattunk be hőkamerás felvételeket.

16

A polarizáció jelenségével bizonyítottuk, hogy a fény transzverzális hullám, ezt szemléletesen bemutattuk gumikötéllel és résekkel is.

Bemutattuk az optikailag aktív anyagok (pl: cellux, celofán, műanyagvonalzó) érdekes tulajdonságát, hogy elforgatják a fény polarizációs síkját. Itt szép színes jelenségeket, képeket láttunk, a cellux rétegek vastagságától függően. A vonalzóban láthatóvá váltak az öntéskor keletkezett feszültségek

Több helyszínen a jelenségekkel kapcsolatos animációkat mutattunk be (www.phet.colorado.edu) illetve érdekes kisfilmeket.

A hullámütés nevezetű standnál a taekwondo harcművészettel lehetett megismerkedni. Bemutatták az egyik speciális hullámütést, amely tökéletes reprezentációja a matematikaórán megismerhető szinuszgörbének. Ismertették a magyarországi taekwondo kialakulását, valamint a képzett harcosok bemutatták, hogyan lehet eltörni a speciális törőlapokat.

17

A hanghatások című standnál a körülöttünk lévő hangokra hívták fel a figyelmet a diákok. Hallhatták az érdeklődők a forrásban lévő víz hangját, amely hosszas megfigyelés esetén negatív hatással van az ember szellemi képességére. Megtudhatták, mi az oka, amikor a táblán használt új kréta csikorog. A csikorgás ellenszerét is megtudhatták a stand előadását hallgatva. Ezen kívül a látogatók magyarázatot kaptak a következő kérdésekre is: Miért más a kakaóval illetve a tejjel telt csésze kopogtató hangja? Mit értünk forrócsokoládé-effektus alatt? Miért változik a víz hangja, ahogy megtelik a tárolóedény? Résnyire hagyott ajtó esetén mely hangokat halljuk jobban? Mely évszakban hallatszik messzebb a kiáltás?

18

Az „édes út” standnál a diákok gyakorlatilag felépítettek egy hullámvasutat gumicukrokból. Ez nagyon felkeltette a kisebb gyermekek érdeklődését. Megörültek a közkedvelt cukroknak. Érdekes felismerés, hogy a közismert eszközzel bemutatott kísérlet iránt fogékonyabbak a látogatók. Ezzel párhuzamba állították a stand előadói a színes lépegető rugó, vagyis a slinky mozgását. Bemutatták vele a hullám terjedésének két típusát, a transzverzális, illetve a longitudinális hullámot. A dimenziók csoportosítása során megemlítették a győri mozi új fejlesztését is, mely napjainkban nyílt meg, így aktualitása különösen esedékes volt. 3D szemüvegen keresztül autós újságot olvashatott a nagyérdemű közönség, mellyel páratlan 3D-s élménnyel gazdagodtak.

A hang-tanoda stand a fizikaórai tanulmányokat helyezte előtérbe. Ismertették a hang típusait, fizikai jellemzőit. Külön kitértek a hang létrejöttének feltételeire. Mi kell ahhoz, hogy hangot generáljunk? Vajon hallható a mobiltelefon csörgése a Holdon is? Az érdekes kérdéseket megválaszolván bemutatták a nagy népszerűségnek örvendő pohárzenekar alapötletét. Ismertették a hanghullámok felhasználását a mindennapjainkban.

20

A hangvarázs standnál a hang terjedési sebességével kapcsolatos kísérletet modellezhettek a résztvevők, melynek forrása, hogy a különbező közegekben más sebességgel terjed a hang. A hétköznapjainkban az utcán megtapasztalhattuk, hogy változik az érkező és a távolodó szirénázó autó hangja. Ennél a standnál erre is magyarázatot kaptak a jelenség mögött álló Doppler-effektus ismertetésével.

Mindenki járt már Tihanyban? Ha nem, akkor is biztosan hallott a visszhangról. Vajon honnan ered a tihanyi visszhang elnevezés, és miért csökken a hang hallhatósága adott környezeti tényezők mellett? Mindezekre fény derült a stand előadása kapcsán.

21

Fontosnak tartottuk, hogy egészségnevelési célja is legyen a napnak. A pulzus, mint a keringési rendszer artériás részén végigterjedő hullám-jelenség standjánál ezt a célt is megvalósítottuk. A témához szorosan kapcsolódik a vérnyomás is. Jelentős hangsúlyt kapott az egészséges életmód, a sport szerepe, az elhízás és a túlzott sófogyasztás kártékony következményei, a szív- és érrendszeri betegségek. Érdekes esteket is megosztottak a diákok az érdeklődőkkel: az állatvilág pulzus-rekordjait, vagy például pulzus, esetleg szív nélküli emberekről.

22

A nap folyamán különböző érdekes előadásokon vehettek részt az érdeklődő tanulók.

Jáger Attila a Széchenyi Egyetemről Érdekes jelenségek címmel, Árki Zsolt az Antenna Hungária Zrt részéről Növekedési ágon az Antenna Hungária címmel, Mészáros Zsolt az E.ON Hungária képviseletében Elektromos sugárzással működő készülékekről, Lőrincz Illés a Széchenyi Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszékéről a napelemekről tartott előadást.

Végül pedig diákjaink nyűgöztek le bennünket Hullámok és fizikusok című, idegen nyelven tartott bemutatójukkal.

23 24

Külön köszönjük támogatóinknak, hogy segítették az idei tanév Fizika Napjának megrendezését.

antenna otp konkooord papírdeák centrum

Megemlítések a sajtóban:

Győr+ TV

Kisalföld

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk. A honlap további böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. A weblapról való távozás után adaiból semmit sem tárolunk el.
Ok